Uppföljning: Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar

Efter mitt förra inlägg, som i skrivandets stund haft drygt 4500 visningar, blev jag tillfrågad om att vara med i en intervju i Tidningen Skolvärlden. Artikel hittar du här: Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Vill du läsa blogginlägget som artikeln refererar till så hittar du det här: Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Kontonamn på Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ )

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Lämna ett svar