Att uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om vikten av att arbeta närvarofrämjande och att tidigt uppmärksamma och analysera elevers frånvaro. Detta är ett oroligt viktigt ämne och ett problem som behöver uppmärksammas. Tidningen gymnasiet har intervjuat mig om mina erfarenheter. Artikeln hittar du här: ”Alla behöver utmaningar”.

Intervju i Tidningen Gymnasiet

Här kan du läsa mina tidigare inlägg om arbetet med att främja elevers närvaro.

Att tidigt uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro

Skrev mitt examensarbete om problematisk skolfrånvaro. Om du är intresserade av att läsa mer om problematiska skolfrånvaro så finns vårt examensarbete här: ”Every day counts” – en kvalitativ studie om fyra elevers perspektiv på två skolors arbete med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. I vår studie undersökte vi hur två skolor arbetade med med att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. I studien finns även intervjuer med fyra elever som föll inom kategorin för problematisk skolfrånvaro. Elever som under studie gick i åk 8 och 9 och som idag är elever som går på gymnasiet.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Lämna ett svar