”Studentens lyckliga dag…” Gymnasieexamen eller studiebevis?

Studentsången har nu ebbat ut och Sveriges alla elever har fått sommarlov. För oss som arbetar inom skolan handlar det nu om att analyser hur det gått och att blicka mot höstterminen 2019. Enligt Skolverket ökar andelen elever som klarar sin gymnasieexamen varje år. 2018 klarade drygt 76% gymnasieexamen, siffran året innan var drygt 75%. … Fortsätt läsa ”Studentens lyckliga dag…” Gymnasieexamen eller studiebevis?

Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Jag har i dagarna två deltagit i en konferens om matematiksvårigheter. Två dagar där frågan varför så många elever har svårt att nå målen i ämnet matematik diskuterats utifrån olika perspektiv. En fråga som lyftes av flera föreläsare var att vi i den svenska skola bygger undervisningen i matematik kring läroböcker och att ett stort … Fortsätt läsa Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Hur påverkas elever med språksvårigheter av de språkliga kraven i matematik?

Som specialpedagog arbetar jag med lärare i alla ämnen och min roll är ämnesövergripande. Det är roligt, men samtidigt utmanande. En utmaning som gymnasieskolan i hela Sverige står inför är hur vi ska öka måluppfyllelsen i ämnet matematik. Vad orsaken är till att matematikkunskaperna tycks gå ner, har jag inget svar på, men något som … Fortsätt läsa Hur påverkas elever med språksvårigheter av de språkliga kraven i matematik?