Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Jag har i dagarna två deltagit i en konferens om matematiksvårigheter. Två dagar där frågan varför så många elever har svårt att nå målen i ämnet matematik diskuterats utifrån olika perspektiv. En fråga som lyftes av flera föreläsare var att vi i den svenska skola bygger undervisningen i matematik kring läroböcker och att ett stort … Fortsätt läsa Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning