Press

Bland de mest lästa artiklarna i Tidningen Skolvärlden 2019.
Artikeln hittar du här: https://skolvarlden.se/artiklar/lasarnas-favoriter-har-ar-arets-mest-engagerande-skolnyheter


Intervju i Tidningen Specialpedagogik
Artikeln hittar du här: https://specialpedagogik.se/nya-regler-ska-starka-stodet/