Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum

Varje år när vi startar upp våra skolor i augusti så innebär det nya möjligheter att prova något nytt, tänka om, justera och höja ribban ytterligare till en ny nivå. För mig som specialpedagog upplever jag uppstarten som mycket viktigt, under uppstartsdagarna har jag mycket tid med lärarna och därmed möjlighet att lyfta frågor utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Detta är något som jag gör under hela året – men just i uppstarten upplever jag att alla är mer utvilade, taggade och mer mottagliga än i tex juni.

Ni som följer min blogg vet att jag ofta skriver om olika stödstrukturer som tex analys- och skrivmallar. På min skola har vi ett antal analysmallar av en mer generell karaktär uppsatta i plastfickor i alla klassrum i syfte att göra mallarna lättillgängliga och till en naturlig del av vår undervisning. I år har dessa mallar uppdaterats och några har byts ut och för att få en bra start kring detta arbete var mycket av fokuset under uppstarten just dessa mallar och hur vi kan använda dessa på ett bra sätt. Under hösten kommer jag tillsammans med skolans förstelärare arbeta med kollegialt lärande utifrån Helena Wallbergs bok “Lektionsdesign – en handbok” och i detta arbete blir mallarna ett naturligt inslag. Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om boken, inlägget hittar du här: Att designa lektioner som främjar delaktighet

Mallarna som finns tillgängliga i alla klassrum.

I alla klassrum kommer vi ha två olika planeringsmallar; en veckoplanering och en planeringsmall för större fördjupningsarbete. 

Veckoplaneringsmall i form av en checklista
En mall för att kunna dela upp ett större fördjupningsarbete och för att kunna sätta delmål.

I klassrummen har vi också en anteckningsmall. Jag har i flera inlägg tidigare lyft följande anteckningsmall. Du kan läsa mer om mallen i följande inlägg: Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)?

Cornellsystemet – ett system för att föra anteckningar.

Vi kommer också ha följande analysmallar uppsatta:

Venndiagram i syfte att kunna kunna göra en jämförelse mellan tex två filmer, religioner, politiska partier osv. Vill du läsa mer om Venndiagram kan du göra det i följande inlägg: Att gå från del till helhet
Analysmall i syfte att tydliggöra samband. Vill du läsa mer om hur du kan använda mallen så kan du göra det i följande inlägg: Stödjande strukturer med hjälp av analysmallar
En analysmall utifrån Aidan Chambers modell “Tell med”. Användningsområdet för denna mall är egentligen boksamtal, men den kan också användas i andra sammanhang tex om eleverna tittar på en politisk debatt, tittar på en film etc. Om du vill läsa mer om mallen kan du göra det i följande inlägg: Att gå från del till helhet

Alla mallar finns uppkopierade och hänger i plastfickor på väggen. I varje plastficka finns även ett laminerad exemplar av mallen för att det ska vara enkelt att kopiera upp nya när det behöver fyllas på.

Önskar er en bra start på läsår 19/20!

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

Mina mallar finns tillgängliga här: Mitt material

20 reaktioner till “Nytt läsår, nya möjligheter – Tillgängliga mallar i alla klassrum

Lämna ett svar