Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande

Sommarlovet börjar närma sig sitt slut och om några veckor kommer skolorna vara fyllda av elever. Men innan eleverna kommer har vi som arbetar inom skolan några dagar för uppstart. Som specialpedagog brukar jag vid uppstartsdagarna få tid med lärarna för att arbeta med frågor som rör pedagogik. Till ett sådant tillfälle formulerade jag några elevcase, fallbeskrivning av olika elever, som vi arbetade med. Att prata utifrån olika konstruerade fall kan hjälpa oss att lyfta blicken och bli ett verktyg i det kollegiala lärandet.

I detta inlägg kommer jag presentera fem olika elevcase som kan användas för diskussion i de olika arbetslagen. Ett sätt att använda elevcasen är att göra olika smågrupper där varje grupp får ett case att diskutera för att sedan presentera för övriga grupper hur deras tankar kring caset går. De fem elevcase kan också med fördel diskuteras i tex arbetslaget under en längre period.

Syftet med casen är att fundera kring hur vi kan arbeta med ledning och stimulans (dvs anpassningar på gruppnivå som gynnar alla elever, men som kan vara avgörande för en elev som har svårt att nå målen) men också att fundera kring vilka anpassningar som eleven i respektive case kan vara i behov av.

Här kommer några diskussionsfrågor som kan användas för respektive case:

  1. Vilka frisk/framgångsfaktorer ser ni (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  2. Vilka riskfaktorer/ svårigheter ser ni (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  3. Hur kan vi anpassa undervisningen för hen (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  4. Lyft någon mall eller stödstruktur som hen skulle ha användning av. Hur skulle vi kunna arbeta med hen utifrån den? Exempel på stödstrukturer och olika mallar finns i bla följande inlägg: Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet (och fortsatta studier)?, Stödstruktur med hjälp av checklista och tydlig dagordning och Stödjande strukturer som en del i arbetet med ledning och stimulans.
  5. Har du träffat någon Kim, Robin, Isa, Tintin eller Mika? Hur arbetar/ arbetade du med hen?

Här kommer de fem olika casen (casen finns också för nedladdning i slutet av inlägget).

Kollegialt lärande genom elevcase. Case 1: Eleven Kim
Kollegialt lärande genom elevcase. Case 2: Eleven Robin
Kollegialt lärande genom elevcase. Case 3: Eleven Isa
Kollegialt lärande med genom elevcase. Case 4: Eleven Mika
Kollegialt lärande genom elevcase. Case 5: Eleven Tintin

Önskar er en bra start på det nya läsåret.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

Casen finns för nedladdning här:

2 reaktioner till “Få en bra start på höstterminen 2019 genom kollegialt lärande

Lämna ett svar