Stödjande strukturer som en del i arbetet med ledning och stimulans

Mitt mest lästa inlägg är Stödjande strukturer med hjälp av analysmallar och i detta inlägg kommer jag att fortsätta på samma tema. Analysmallar är verktyg som hjälper alla elever i analysen, men som kan vara avgörande för elever som har svårt att resonera och analysera. På gymnasiet är klasserna generellt stora och lärarna har fler olika grupper i olika kurser och därför kan det blir svårt att hålla koll på alla extra anpassning. Därför tycker jag, som specialpedagog på gymnasiet, att det är viktigt att arbeta med ledning och stimulans för att därigenom arbeta för en tydliggörande pedagogik. Analysmallar är ett verktyg som kan vara avgörande för huruvida elever som har svårt att koppla delar till ett större sammanhang, kommer att lyckas med analys och reflektion. Analysmallar är också ett verktyg som gynnar alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig på.

När jag började som gymnasielärare 2003 pratades det inte särskilt mycket om elever som hade svårt att nå målen och några extra anpassningar var det inte på tal om. I min undervisning har jag dock alltid arbetat med olika stödstrukturer och mallar. Jag såg det som ett verktyg för att få eleverna att göra grymma och avancerade analyser tidigt i sin utbildning. Jag gillade att göra utmanande och många gånger svåra uppgifter och till min hjälp för att få eleverna på den nivån använde jag mig mycket utav mallar. När vi till exempel skulle arbetade med olika konflikter i världen så ville jag att eleverna skulle använda sig av konfliktteorier för att se konflikten utifrån olika perspektiv. En mall för de olika konfliktteorierna jag arbetade med kunde se som nedan:


En analysmall som erbjuder en stödstruktur i arbetet med att analysera konflikter i världen

Mallen kan användas på olika sätt, ofta använde vi den när jag gick igenom de olika konfliktteorierna och vi fyllde tillsammans i den. När vi sedan arbeta med konflikten som stod på agendan tog vi fram mallen och hade den som en stödstruktur. Strukturen för mallen kan med fördel användas i arbete med andra teorier, det är bara att anpassa jämförelsepunkterna efter de teorier som man vill arbeta med.

En annan enkel mall som jag skapade när vi hösten 2015 arbetade med de stora flyktingströmmarna som kom till Europa från kriget i Syrien är den här:

En enkel mall som kan användas som stödstruktur när eleverna ska analysera en fråga/händelse utifrån olika aktörer, i detta fall utifrån EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå

Syftet med mallen var att se vilka konsekvenser som de stora flyktingströmmarna kunde får på lokalnivå, nationell nivå och EU-nivå. Att se vilka problem och utmaningar de olika aktörens stod inför och vilka konsekvenser det kunde få. När mallen introduceras för klassen skulle man kunna välja att börja med en kolumn i taget och bygga på allt eftersom undervisningen fortskrider. Mallen kan användas för olika frågor där man vill jämföra hur olika aktörer agerar.

I mitt roll som specialpedagog möter jag lärare som frågar om de ska förenkla och göra sina uppgifter enklare och ibland kan ju det var nödvändigt, men jag tycker att det är viktigt att vi inte slutar att utmana våra elever. Men för att lyckas få med sig alla elever krävs en bra stödstruktur. Att erbjuda eleverna en stödstruktur innebär inte att utmaningen blir för enkelt. Att få hjälp med strukturer tror jag blir allt viktigare i och med att vi idag lever i ett samhälle, i en tid där vi alla ska lyckas ha många olika bollar i luften samtidigt.

Här finns mallarna som pdf:

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

6 reaktioner till “Stödjande strukturer som en del i arbetet med ledning och stimulans

Lämna ett svar