Föreläsning och workshop

Är du intresserad av att anlita mig som föreläsare? Innehåll, längd och upplägg anpassas efter vilka behov ni har.

Nedan kan du se vilka områden som jag föreläser inom:

Nyhet:

Webbinarium: Strukturer för ökad delaktighet

Nu kan er skola boka mig för ett webbinarium (75 min, inkl 15 minuter frågestund).

Innehåll:

Att organisera en tillgänglig utbildning handlar om att bygga goda stödstrukturer kring eleverna och att utgå från de behov som finns i en grupp. Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring elever? Hur kan vi arbeta för att stärka elevernas självständighet i deras lärande? Och hur kan vi arbeta för att implementera ett arbetssätt som ökar delaktigheten? Under webbinariet varvas teori med praktik och stort fokus ligger på “Hur-et”.

  • Att skapa en tillgänglig utbildning
  • Formulera en gemensam bas i syfte att minska behovet av extra anpassningar
  • Tydliggörande pedagogik
  • Differentierad undervisning
  • Strategier i lärandet
  • Självreglerat lärande
  • Stödstrukturer i form av tillgängliga mallar

Pris: 5000 kr exkl moms

För bokningsförfrågan maila: specialpedagoggymnasiet@gmail.com

Föreläsningar:

Stödjande strukturer för ökad delaktighet:

Här läggs ett stort fokus på hur vi kan arbeta med äldre elever (högstadiet, gymnasiet) för att bygga goda stödstrukturer och samtidigt öka elevernas självständighet. Här lyfter jag bla tydliggörande pedagogik, tillgängliga mallar, självreglerat lärande, strategier.

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete:

Här läggs fokus på hur vi kan skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet. Fokus är ökad måluppfyllelse och närvaro. 

Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program:

Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)? Hur kan vi arbeta med eleverna för att förbereda dem för fortsatta studier? Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet? Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning i strategier är en naturlig och självklar del?

Workshop: Att formulera en gemensam bas

Målet med workshopen är att deltagarna (tex lärarna i ett arbetslag) ska formulera en handlingsplan utifrån en grupps behov (en klass som de arbetar med) efter en analysmodell.

Jag skräddarsyr föreläsningar efter önskemål utifrån ämnena ovan och alla föreläsningar kan kombineras med min workshop.

Pris varierar beroende på önskemål om innehåll, publik, tidsomfång och geografiskt läge.

Maila mig för en förfrågan: specialpedagoggymnasiet@gmail.com

Kontakta mig för en förfråga: