Föreläsning och workshop

Är du intresserad av att anlita mig som föreläsare? Innehåll, längd och upplägg anpassas efter vilka behov ni har.

För bokningsförfrågan maila: specialpedagoggymnasiet@gmail.com

Nedan kan du se vilka områden som jag föreläser inom:

Föreläsningar:

Studiestrategier i gymnasiet

Föreläsningen bygger på min bok Studiestrategier i gymnasiet – För undervisning och lärande och under föreläsningen varvas teori och praktik och ett stort fokus ligger på Hur:et. Hur kan vi arbeta med studiestrategier i syfte att öka eleverna självständighet som de har nytta av under gymnasiet och gör dem väl förberedda för högskolestudier?

Studiestrategier i grundskolan

Föreläsningen handlar om hur vi kan arbeta med studiestrategier i grundskolan, med fokus på äldre elever (högstadiet). Under föreläsningen varvas teori och praktik och ett stort fokus ligger på Hur:et. Hur kan vi arbeta med studiestrategier i syfte att öka eleverna självständighet som de har nytta av i grundskolan och gör dem väl förberedda för gymnasiet?

Stödjande strukturer för ökad delaktighet

Här läggs ett stort fokus på hur vi kan arbeta med äldre elever (högstadiet, gymnasiet) för att bygga goda stödstrukturer och samtidigt öka elevernas självständighet. Här lyfter jag bla tydliggörande pedagogik, tillgängliga mallar, självreglerat lärande, studiestrategier.

Extra anpassningar med fokus på studieförberedande program

Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)? Hur kan vi arbeta med eleverna för att förbereda dem för fortsatta studier? Hur kan vi bygga goda stödstrukturer kring eleverna i syfte att öka deras självständighet? Hur kan vi skapa en tillgänglig lärmiljö där undervisning i studiestrategier är en naturlig och självklar del?

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete

Här läggs fokus på hur vi kan skapa en struktur för att uppmärksamma och identifiera behov, formulera stödåtgärder och följa upp och utvärdera stödåtgärder. Genom strukturerade samtal får vi pusselbitar som vi kan använda i det främjande och förebyggande arbetet. Fokus är ökad måluppfyllelse och närvaro.

Workshop: Att formulera en gemensam bas

Målet med workshopen är att deltagarna (tex lärarna i ett arbetslag) ska formulera en handlingsplan utifrån en grupps behov (en klass som de arbetar med) efter en analysmodell.

Workshop: Studiestrategier

Målet med workshopen är att deltagarna (tex lärarna i ett arbetslag) ska fundera kring vilka studiestrategier deras elever är i behov, reflektera kring progression och “Hur:et”.

Workshop: Studiestrategier i praktiken

I denna workshop provar vi att arbeta praktiskt med olika studiestrategier.

.

.

Jag skräddarsyr föreläsningar efter önskemål utifrån ämnena ovan och alla föreläsningar kan kombineras med min workshop.

Pris varierar beroende på önskemål om innehåll, publik, tidsomfång och geografiskt läge.

Maila mig för en förfrågan: specialpedagoggymnasiet@gmail.com

Kontakta mig för en förfråga: