Att designa lektioner som främjar delaktighet

Jag har precis läst Helena Wallbergs senaste bok “Lektionsdesign – en handbok”. Boken är en tydlig och praktisk handbok för att skapa en tillgänglig undervisning som passar elevers olika behov. I boken använder Helena sig av begreppet lektionsdesign, ett begrepp som är tänkt att ersätta ordet lektionsplanering. Syftet med begreppet lektionsdesign är att sätta processen i fokus och inkluderar mer än bara innehåll och uppgifter som är kopplade till kursplanen.

Lektionsdesignens olika faser, en modell som utgör den röda tråden i boken “Lektionsdesign – en handbok” , skriven av specialpedagogen Helena Wallberg.

I boken finns ett kapitel för varje fas och varje fas utgör fundamentet för en god lektionsdesign. De olika faserna är: 1. Sätta igång lektionen – rutiner och ritualer, 2. Skapa nyfikenhet och engagemang, 3. Klargör förväntningarna, 4. Aktivera och träna, 5. Bearbeta och reflektera, 6. Ta reda på vad eleverna kan, 7. Avsluta lektionen och 8. Bedöm lektionen formativt.

Boken är en bra handbok där lektionsdesign går som en röd tråd och där vi som läsare får ett smörgåsbord av olika tillvägagångssätt. I varje kapitel får läsaren en förklaring vad respektive fas innebär, tips på upplägg och metoder. Varje kapitel avslutas med en fördjupning och litteraturtips. I boken lyfts också en rad olika metoder som tex Cirkelmodellen, Universal design of learning (ULD), EPA (Enskilt, par, alla), olika typer av mallar för tex instruktioner och skrivstöd och vi får tips på olika sätt hur vi kan ta reda på vad eleverna kan. I boken lyfts vikten av att differentiera undervisningen och metoder hur vi kan göra det på ett bra sätt.

Jag gillar begreppet lektionsdesign då det för tankarna till att undervisning inte är något statiskt, utan något som hela tiden behöver utvecklas och förändras. Tiden då en lärare kunde använda samma kursplanering i alla sina undervisningsgrupper, år efter år, är förbi och begrepp lektionsdesign är ett tydligt exempel på det. Tankarna i boken kan även lyftas och tillämpas på kursnivå. Begreppet kursdesign skulle då kunna ersätta begreppet kursplanering.

I min roll som specialpedagog på gymnasiet pratar jag ofta om vikten av en tydlig pedagogisk tanke, om vikten av att skapa arbetsuppgifter som är tillgängliga för alla, vikten av stödstrukturer och mallar och vikten av att kunna visa sin kunskap på olika sätt. Helenas bok sammanfattar mycket av detta på ett bra sätt. Detta är en bok för alla oss specialpedagoger. Det är också en bok som skulle kunna fungera som grundbok för kollegialt lärande. Det är en bok som alla lärare bör ha som en checklista i planeringen av sin undervisning och en perfekt examenspresent till alla nyexaminerade lärare.

Boken och begreppet lektionsdesign kommer jag ta med mig in i mitt arbete som specialpedagog.

I boken ersätts lektionsplanering med begreppet lektionsdesign i syfte att inkludera mer än bara innehåll och uppgifter kopplande till kursplanen.

Jag har i tidigare inlägg lyft frågor om stödstrukturer och mallar som en del i arbetet med ledning och stimulans inläggen hittar du här:

Stödstruktur med hjälp av checklista och tydlig dagordning

Stödjande strukturer som en del i arbetet med ledning och stimulans

Språkstörning – Hur når vi den proximala utvecklingszonen?

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. 

/ Diana, Specialpedagog på gymnasiet

4 reaktioner till “Att designa lektioner som främjar delaktighet

Lämna ett svar