Att designa lektioner som främjar delaktighet

Jag har precis läst Helena Wallbergs senaste bok "Lektionsdesign - en handbok". Boken är en tydlig och praktisk handbok för att skapa en tillgänglig undervisning som passar elevers olika behov. I boken använder Helena sig av begreppet lektionsdesign, ett begrepp som är tänkt att ersätta ordet lektionsplanering. Syftet med begreppet lektionsdesign är att sätta processen … Fortsätt läsa Att designa lektioner som främjar delaktighet

Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Jag har i dagarna två deltagit i en konferens om matematiksvårigheter. Två dagar där frågan varför så många elever har svårt att nå målen i ämnet matematik diskuterats utifrån olika perspektiv. En fråga som lyftes av flera föreläsare var att vi i den svenska skola bygger undervisningen i matematik kring läroböcker och att ett stort … Fortsätt läsa Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning