Ökad självständighet genom goda stödstrukturer

Övergången från grundskolan till gymnasiet kan för många elever upplevas som utmanande och speciellt för elever som är i behov av stöd. En vanlig stödåtgärd som elever haft i grundskolan är enskild undervisning med exempelvis en speciallärare eller resurslärare. Enskild undervisning fyller självklart en funktion, men vill vi hitta långsiktiga lösningar behöver vi även arbeta för att öka elevens självständighet. Det gör vi genom att bygga goda stödstrukturer kring eleven som vi i takt med att elevens självständighet ökar kan montera ner. 

Genom att rusta elever med strategier ökar vi deras självständighet. För elever som är i behov av stöd är det viktigt att få hjälp att utveckla strategier för att tillgodogöra sig stödet. Eleverna behöver exempelvis få strategier för att använda läs- och skrivhjälpmedel, planera, analysera, men också för hur de går till väga om de fastnat på en uppgift och inte har en lärare till hands. Jag har tidigare skrivit om vikten av att det finns en progression när det gäller extra anpassningar och att det är viktigt att regelbundet utvärdera och uppdatera extra anpassningar i syfte att öka elevernas självständighet.

Arbetet med att utveckla strategier handlar om att utveckla elevernas metakognitiva förmåga och det innebär en förmåga att kunna välja och använda strategier på olika sätt. När vi arbeta med elevers strategier , utvecklas deras metakognitiva förmåga. Ni som följer min blogg är bekanta med hur vi på min skola arbetar med tillgängliga mallar i alla klassrum som en strategi. Nedan ser du exempel på olika mallar som fungerar som stödstrukturer när vi exempelvis arbetar med att utveckla elevers analysförmåga.

Vill du läsa gamla inlägg som lyfter vikten av strategier så kan du göra det här:

Alla mina mallar finns numera tillgängliga att köpa i min webbutik. De allra flesta levereras i redigerbart format och består av bildstöd som jag tagit fram.

Ha det fint,

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastaregier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

En reaktion till “Ökad självständighet genom goda stödstrukturer

Lämna ett svar