Fortsatt ökning av antalet elever som får en gymnasieexamen

Enligt Skolverkets statistik fortsätter andelen elever som lyckas få en gymnasieexamen att öka och det är glädjande. Enligt Skolverket var andelen elever som 2021 klarat sin gymnasieexamen på tre år 79,6 %. Det är en ökning från från 2020, då siffran var 78,2% (2019: 76,6%, 2018: 76,1 %, 2017: 75,2%). Orsaker som Skolverket lyfter är att meritvärden från grundskolan har ökat, att färre elever byter gymnasieprogram under pågående utbildning och att fler elever klarar kurser som är nödvändiga för examen.

Samhällsprogrammet sticker ut positivt, här har andelen elever som tagit examen inom tre år har ökat som mest (från 78,5% år 2020 till 81,7% år 2021). Den främsta andelen till den ökning på samhällsprogrammet är att andelen elever som fått godkänt i kurserna matematik 2b, svenska 3 och gymnasiearbetet ökat jämfört med 2020. 

Andelen elever som börjar på ett nationellt program som tar examen inom tre år är högre än någonsin, men ser man till alla elever i en elevkull så har andel elever som tar en examen inom fem inte har ökat. Enligt statistiken är det 72% av eleverna i den elevkull som började gymnasiet 2015 som tagit examen inom fem år. 28% av elevkullen har därmed lämnat gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Orsakerna till att en elev inte får en gymnasieexamen kan vara flera, tex psykisk ohälsa, stressproblematik, sjukdom, hög frånvaro, brist på motivation, brist på stöd eller att kurserna är för svåra. 

Hur kan vi öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning? Hur kan vi förebygga orsakerna till att så många elever inte får en gymnasieexamen? Hur skapar goda förutsättningar för alla elever? Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö? Det är frågor som vi alla inom skolan behöver fundera kring.

Här finns några inlägg som handlar om hur vi kan arbeta för att öka tillgängligheten:

Ökad självständighet genom goda stödstrukturer

Öka självständigheten genom att regelbundet utvärdera och uppdatera extra anpassningar

Undervisning i strategier – ett steg mot en tillgänglig lärmiljö

Att främja elevers självreglerande lärande

Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever

Hur kan vi stödja och vägleda en elev genom gymnasiet för att göra eleven redo för gymnasiearbetet (och fortsatta studier)?

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastaregier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

Lämna ett svar