Ny rapport från Skolinspektionen: Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan

Skolinspektionen har under läsåret 20/21 granskat 29 gymnasieskolors arbete med individuella stödinsatser.

De kom fram till att:

Gymnasieskolan arbetar väl med att ta emot och använda information från grundskolan och att snabbt uppmärksamma elevernas stödbehov.

Stödarbete behöver utvecklas när det gäller skyndsamhet, elevdelaktighet och helhetsperspektiv.

Sammanfattning:

  • Skolorna har fungerande arbetssätt för att skyndsamt uppmärksamma elevers stödbehov: Det finns system för överlämning från tidigare skola, för att ta reda på elevernas kunskapsnivå och för att uppmärksamma behov.
  • Låg grad av samverkan motverkar skyndsamhet och helhetsperspektiv i stödarbetet: Samverkan är av stor vikt, likaså rektors organisation av skolans specialpedagogiska personal för att skapa hög kvalitet i arbetsprocesserna kring individuellt stöd.
  • Elevernas erfarenheter tas inte tillräckligt tillvara för att utforma ett träffsäkert stöd: Viktigt att skapa ett arbetssätt där elevernas erfarenheter tas tillvara, vilket ökar träffsäkerheten och effektiviteten när det gäller individuellt stöd.
  • Otydlighet i mentorsuppdraget försämrar förutsättningarna för god kvalitet i stödarbetet: Tydlighet, både när det gäller innehåll och ansvarsfördelning är viktigt. Annars är risken att det blir svårt för mentorerna att ha en helhetsbild.

Hela rapporten hittar du här ➡️ https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/tkg/2021/individuella-stodinsatser-i-gymnasieskolan/rapport-individuella-stodinsatser-i-gymnasieskolan-1.0.pdf

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

Mitt material finns tillgängligt i min Webbutik

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet, egnastaregier & pedagogiskt_material (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

Lämna ett svar