Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro

I mitt arbete som specialpedagog träffar jag elever som av en rad orsaker inte kan delta i skolans verksamhet. Orsakerna till varför en elev inte är i skolan är olika och många gånger komplexa. Det kan handla om orsaker i själva skolmiljön, om att skolan inte lyckas tillgodose elevers behov av anpassningar, det kan handla … Fortsätt läsa Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro