Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Jag har i dagarna två deltagit i en konferens om matematiksvårigheter. Två dagar där frågan varför så många elever har svårt att nå målen i ämnet matematik diskuterats utifrån olika perspektiv. En fråga som lyftes av flera föreläsare var att vi i den svenska skola bygger undervisningen i matematik kring läroböcker och att ett stort … Fortsätt läsa Matematiksvårigheter – att skifta fokus från procedur till kreativ problemlösning

Hur påverkas elever med språksvårigheter av de språkliga kraven i matematik?

Som specialpedagog arbetar jag med lärare i alla ämnen och min roll är ämnesövergripande. Det är roligt, men samtidigt utmanande. En utmaning som gymnasieskolan i hela Sverige står inför är hur vi ska öka måluppfyllelsen i ämnet matematik. Vad orsaken är till att matematikkunskaperna tycks gå ner, har jag inget svar på, men något som … Fortsätt läsa Hur påverkas elever med språksvårigheter av de språkliga kraven i matematik?