Att uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

Jag har i tidigare blogginlägg skrivit om vikten av att arbeta närvarofrämjande och att tidigt uppmärksamma och analysera elevers frånvaro. Detta är ett oroligt viktigt ämne och ett problem som behöver uppmärksammas. Tidningen gymnasiet har intervjuat mig om mina erfarenheter. Artikeln hittar du här: ”Alla behöver utmaningar”. Intervju i Tidningen Gymnasiet Här kan du läsa … Fortsätt läsa Att uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

Att tidigt uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

För drygt en vecka sedan kom CSN med nyheten att de startat en ny kampanj för att minska skolket bland gymnasieelever. Enligt CSN så fick nästan 28 000 gymnasieelever sitt studiebidrag indraget förra läsåret på grund av skolk. På tio år är det mer än en fördubbling. För att minska skolket har CSN tillsammans med … Fortsätt läsa Att tidigt uppmärksamma och analysera elevers frånvaro

Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro

I mitt arbete som specialpedagog träffar jag elever som av en rad orsaker inte kan delta i skolans verksamhet. Orsakerna till varför en elev inte är i skolan är olika och många gånger komplexa. Det kan handla om orsaker i själva skolmiljön, om att skolan inte lyckas tillgodose elevers behov av anpassningar, det kan handla … Fortsätt läsa Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro