Kamratrespons: En nyckel till ökat lärande

I detta blogginlägg kommer jag att lyfta varför det är bra att arbeta med kamratrespons, och hur elever kan bli varandras läranderesurser. Kamratrespons är en metod där elever ger och tar emot feedback från varandra. Både den som ger och den som tar emot respons utvecklas - det leder det till dubbelt lärande. Kamratrespons ger … Fortsätt läsa Kamratrespons: En nyckel till ökat lärande

Tid att reflektera över sin undervisning

Nu är höstlovet slut. Jag hoppas att du fått en välbehövd paus och tid att ägna dig åt fortbildning och reflektion. Under höstlovet lägger många skolor en hel del tid på just fortbildning. Hur vi fortbildas kan se väldigt olika ut, det kan exempelvis handla om kollegiala samtal utifrån litteratur, forskning, dilemman etc., om att … Fortsätt läsa Tid att reflektera över sin undervisning

Ökad måluppfyllelse och självständighet

boy in yellow crew neck t shirt sitting on chair

Av de elever som gick ut åk 9 i våras så saknade drygt 17 900 elever behörighet att söka nationellt program på gymnasiet, det motsvarar cirka 15% av alla elever. I sin rapport konstaterar Skolverket att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar stort. Drygt 90% av eleverna vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning var behöriga till något nationellt program … Fortsätt läsa Ökad måluppfyllelse och självständighet