Övergången mellan gymnasiet och högskolan: Hur förbereder vi elever i behov av stöd för fortsatta studier?

Jag arbetar som specialpedagog på olika studieförberedande program. På ett studieförberedande program behöver vi stödja och vägleda eleven genom gymnasiet, göra eleven redo för gymnasiearbetet samt förbereda eleven för fortsatta studier. Vi behöver med andra ord hjälpa eleven att hitta strategier för att bli självständiga i sitt lärande. Exempel på hur vi kan arbeta med … Fortsätt läsa Övergången mellan gymnasiet och högskolan: Hur förbereder vi elever i behov av stöd för fortsatta studier?

Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever

Mitt mål som specialpedagog på gymnasiet är att tillsammans med skolans alla professioner skapa en tydlig, tillgänglig och förutsägbar undervisning. Jag har i flera inlägg lyft mitt arbetet med stödstrukturer så som analys-, skriv- och planeringsmallar. Dessa mallar är en del av hur jag arbetar med tydliggörande pedagogik på gymnasiet. Utöver mallar är det viktigt … Fortsätt läsa Tydliggörande pedagogik på gymnasiet skapar goda förutsättningar för alla elever

Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro

I mitt arbete som specialpedagog träffar jag elever som av en rad orsaker inte kan delta i skolans verksamhet. Orsakerna till varför en elev inte är i skolan är olika och många gånger komplexa. Det kan handla om orsaker i själva skolmiljön, om att skolan inte lyckas tillgodose elevers behov av anpassningar, det kan handla … Fortsätt läsa Vikten av att främja närvaro i syfte att minska andelen elever med problematisk skolfrånvaro