Del 2: Att arbeta med elevcase – en del av det kollegiala lärandet

I mitt förra inlägg lyfte jag hur man kan arbeta med elevcase som en del av det kollegiala lärandet och då utlovade jag fler case. I det här inlägget hittar ni ytterligare två case: Fallbeskrivningar av eleverna Robin och Isa.

Syftet med dessa case är, precis som i caset i mitt tidigare inlägg, att fundera kring hur vi kan arbeta med ledning och stimulans (dvs anpassningar på gruppnivå som gynnar alla elever, men som kan vara avgörande för en elev som kan ha svårt att nå målen) men också vilka anpassningar som eleven i caset kan vara i behov av. Eftersom vi på min skola pratat om olika stödstrukturer i form av skrivstöd och analysmallar ville jag också att lärarna skulle lyfta någon mall som de tänker skulle passa bra för eleven i caset.

Inlägg om analysmallar och stödstrukturer hittar du här, här och här.

Case 2: En fallbeskrivning av eleven Robin
Case 3: En fallbeskrivning av eleven Isa

Nedan har ni diskussionsfrågor som jag formulerat till casen:

  1. Vilka frisk/framgångsfaktorer ser ni (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  2. Vilka riskfaktorer/ svårigheter ser ni (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  3. Hur kan vi anpassa undervisningen för Robin/ Isa (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?
  4. Lyft någon av mallarna som Robin/ Isa skulle ha användning av. Hur skulle vi kunna arbeta med Kim utifrån den?
  5. Har du träffat någon “Robin”/ “Isa”? Hur arbetar/ arbetade du med hen? Vilka frisk/framgångsfaktorer ser ni (på individnivå, gruppnivå och skolnivå)?

Nu går jag på julledighet, men återkommer med fler blogginlägg i januari.

Önska er alla en God jul och ett gott nytt år.

Diana, Specialpedagog på gymnasiet

En reaktion till “Del 2: Att arbeta med elevcase – en del av det kollegiala lärandet

Lämna ett svar