Elever som blir självständiga i sitt lärande behöver vara målet

För två år sedan skapade jag bloggen “Specialpedagog på gymnasiet” och aldrig hade jag kunnat föreställa mig det enorma gensvaret som jag fått. Det är så att jag behöver nypa mig i armen. När jag startade min blogg, gjorde jag det för att jag saknade ett forum för specialpedagogik med fokus på just gymnasiet. Jag tycker att det är viktigt att lyfta de utmaningar som vi i gymnasieskolan står inför.

De inlägg som har flest antal läsare är inlägg som handlar om konkreta verktyg, verktyg som vi kan använda direkt i vår undervisning. Om vi bygger goda stödstrukturer, genom att visa strategier och verktyg formar vi elever som blir självständiga i sitt lärande. I min två senaste inlägg har jag skrivit om just detta:

Jag skriver ofta om mallar av olika slag, tex analysmallar. Många av mallarna kommer från min tid som gymnasielärare. Under många år så arbetade jag med casemetodik och problembaserat lärande. Casemetodiken bygger på att eleverna presenteras inför ett case, ett fall som går ut på de ska lösa något problem. Ett case innehåller ofta också flera olika aktörer för att visa på olika perspektiv, för att analysen ska bli mer komplex. Tanken är att elevernas frågor ska styra undervisningen och att vi tillsammans försöker hitta svaren. För att kunna utmana eleverna i detta fanns ett behov av tydliga stödstrukturer. Ett exempel är vad vi kallade för caselogg, som har många likheter med den mall som jag på bloggen kallar för generell analysmall. Caseloggen använde vi för att systematisera vår analys. Vilken fakta har vi, vad vet vi om vårt case? Vilka är problemen? Aktörerna? Vilka är orsakerna till problemet? Vad får det för konsekvenser? osv.

Med hjälp av en tydlig struktur var det möjligt att både stimulera och att leda. Med tiden blev eleverna allt mer självständiga i arbetet med caseloggen, många såg värdet av mallen och kunde på eget initiativ ta fram den när de kände att den kunde vara till användning. Och att komma hit är för mig målet.

Nedan kan du se mallen som jag kallar för generell analysmall:

Jag tror också att vi behöver tänka progression, att vi allt vi allt eftersom eleverna blir mer självständiga, monterar ner stödet. Vi i gymnasieskolan möter elever som står med ena benet i vuxenvärlden som antingen ska vidare till högskola/ universitet eller börja arbeta. Vi behöver gör våra elever förbereda för fortsatta studier och för vuxenlivet. Därför behöver våra elever strategier i sitt lärande.

Nedan kommer en liten film där jag lyfter analysmallen:

Ha det fint,

Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

En reaktion till “Elever som blir självständiga i sitt lärande behöver vara målet

Lämna ett svar