Analysmallar i syfte att öka tillgängligheten för alla elever

Kursplanerna i gymnasieskolan ställer höga krav på en förmåga att analysera och dra egna slutsatser. Detta kan vara en utmaning för alla elever och i synnerhet för elever med nedsatta exekutiva funktioner. Elever inom tex autismspektrumtillstånd kan möta stora utmaningar på gymnasiet när det kommer till kravet att kunna se samband. Det är inte ovanligt att de här eleverna har mycket goda faktakunskaper och samtidigt mycket svårt att överblicka och att se ett samband. Att gå från del till helhet kan därmed vara utmaning som kräver stora ansträngningar.

Som en del i arbetet med ledning och stimulans kan vi med fördel arbeta med analysmallar i syfte att att visualisera. Elever som har svårt att se med tanken får därigenom en möjlighet att se med ögat. Analysmallar kan också användas i arbetet med att stimulera, för att utmana eleverna till nästa nivå.

Jag får mycket frågor om mina mallar. Om hur de kan användas och om jag kan dela dem i ett redigerbart format. Många är också nedladdningarna. Jag har därför börjat göra om mallarna och till alla mallar finns ett bildstöd som jag tagit fram. Några av mallarna finns nu tillgängliga för att ladda ner och för en del av materialet kommer jag att behöva ta ut en lite kostnad då det är mycket arbete bakom. Det kommer även i fortsättningen  att finnas en del gratismaterial. 

De nya mallarna som nu finns i redigerbart format är följande:

Generell analysmall: 

Anteckningsmall:

Frayer-diagram:

Här kan du läsa mer om hur mallen kan användas:
Frayer-diagram: En stödstruktur för ökad begreppsförståelse

Mitt material hittar du här: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/ladda-ner-material/

Min butik hittar du här: https://www.skolmagi.nu/store/specialpedagoggymnasiet/

/Diana, Specialpedagog på gymansiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Lämna ett svar