Tid att reflektera över sin undervisning

Nu är höstlovet slut. Jag hoppas att du fått en välbehövd paus och tid att ägna dig åt fortbildning och reflektion. Under höstlovet lägger många skolor en hel del tid på just fortbildning. Hur vi fortbildas kan se väldigt olika ut, det kan exempelvis handla om kollegiala samtal utifrån litteratur, forskning, dilemman etc., om att få fördjupa sig i sitt ämne, eller om delta i en konferens etc. Själv har jag mest ägnat mig åt att fortbilda, har bland annat föreläst på konferensen Pedagogiskt ledarskap 2023, där jag lyfte hur vi genom vårt ledarskap kan främja goda studiestrategier hos våra elever. Inför konferensen spelades det in poddavsnitt med oss som skulle delta, är du intresserad av att lyssna på mitt avsnitt så hittar du det här: Studiestrategier för ökat lärande.

Detta inlägg handlar om:

 • att reflektera kring sin undervisning,
 • att ha sina kollegor som läranderesurser, och
 • att John Hattie kommer till Sverige i april 2024

Reflektera kring sin undervisning

Det är viktigt att reflektera kring undervisningen och eventuellt revidera sin planeringen. Nu kan det vara tid att göra en mitt-i-terminen-check:

 • Hur går det för eleverna i min kurs, eller ämne?
 • Hur väl svarar de på min undervisning?
 • Behöver jag justera mitt upplägg?

Nedan ser du en checklisa som kan vara till stöd när du reflekterar kring planeringen av din undervisning. Vill du läsa mer om vad man kan tänka på när man checkar av sin planering så har jag skrivit ett inlägg om det, inläget hittar du här.

Checklista att använda vid planering av undervisningen

Kollegor som läranderesurser

I svensk skola är kollegialt lärande vanligt förekommande för att tillägna sig kunskaper, färdigheter och för att bättre förstå sin undervisning. Att använda kollegor som läranderesurser för varandra kan vara nyckeln till framgångsrik skolutveckling. Genom att dela kunskap, erfarenheter och idéer kan vi skapa en kultur av kontinuerlig förbättring och utveckling. Men det är ju viktigt att det utgår från ett behov som vi på skolan gemensamt identifierat – så att det inte bara blir något som kommer från ledningen.

Kollegor som läranderesurser för varandra

När vi arbetar tillsammans som kan vi göra stor skillnad för våra elever. Vill vi exempelvis att våra elever ska utveckla goda studiestrategier, öka sin självständighet och ta kommandot över sitt lärande, så är det bra om vi gör det tillsammans. Allt går så mycket lättare då. Böckerna Studiestrategier i högstadiet och Studiestrategier i gymnasiet är tänkta att kunna användas som utgångspunkt för kollegialt lärande och i båda böckerna finns olika förslag på upplägg.

En modell som används är att studera en undervisningsaktivitet (på eng. lesson study) och modellen kan med fördel användas när vi läser pedagogisk fortbildningslitteratur. Nedan ser du ett förslag på arbetsgång:

 • Individuell förberedelse: Läs boken och ta del av materialet.
 • Gemensam bearbetning av innehållet: Diskutera innehållet gemensamt.
 • Planera gemensamt en undervisningsaktivitet: Det kan exempelvis handla om att prova samma studiestrategier eller att alla provar olika studiestrategier. 
 • Genomförande av undervisningsaktivitet: Om ni har möjlighet att observera varandra när undervisningsaktiviteten genomförs är det värdefullt, då den som observerar kan gå in med ett annat fokus.
 • Utvärdering: Alla deltagarna delger sina erfarenheter

John Hattie kommer till Sverige

Jag är ofta den som håller i fortbildning, både internt och externt. Men jag fyller också på genom kurser och litteratur. I april kommer professorn John Hattie till Sverige för en utbildningsdag där han kommer att presentera sina senaste forskningsrön om elevers lärande. Hattie lyfter bland annat undervisningsstrategier och meningsfull återkoppling som motiverar elever att granska sin egen lärandeprocess. Ni förstår nog varför det är en dag som jag inte vill missa. Här kan du läsa mer om utbildningen.

John Hattie kommer till Sverige i april 2024

Hattie är mest känd för sin forskning om att synliggöra inlärning och undervisning. Han har genomfört omfattande metaanalyser av tusentals studier för att identifiera vilka faktorer som har störst inverkan på elevers inlärning och prestationer. Under utbildningen kommer Hattie att dela med sig av sina insikter och strategier för att förbättra undervisningen och elevernas resultat med avstamp i hans senaste bok ”Visible Learning – The sequel” som kom ut under 2023.  

Ha det fint,

Diana, specialpedagog på gymnasiet

.

Studiestrategier i högstadiet:

Är du intresserad av studiestrategier så kommer jag tillsammans med Elevhälsan.se ha en webbinarium om Studiestrategier i högstadiet torsdag 9/11 kl 15.30-17.00. För mer information läs här: Diana Storvik om studiestrategier i högstadiet.

Är du intresserad av att boka mig som föreläsare? Här kan du läsa mer vad jag kan erbjuda: Föreläsning och workshop

Om du är intresserad av mitt material så finns det tillgängligt här: Webbutik

Här kan du läsa mer om mina böcker kring studiestrategier:

Studiestrategier i högstadiet

Studiestrategier i gymnasiet

…………………………………………………………

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet & studie.strategier

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

Lämna ett svar