Kollegialt lärande: Vad vill ni arbeta med under nästa läsår?

I Svensk skola är kollegialt lärande vanligt förekommande för att tillägna sig kunskaper, färdigheter och för att bättre förstå sin undervisning med hjälp av kollegor. Kollegialt lärande används också för att skapa och utveckla nya handligsstrukturer. Idag ses kollegialt som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och därför behöver verksamheten organiseras så att det kollegiala lärandet främjas. 

Sitter ni och fundera på vad ni vill arbeta med under nästa läsår? 

Då vill jag tipsa om boken Studiestrategier i gymnasiet som med fördel kan användas för kollegialt lärande. I bokens samtliga kapitel finns diskussionsfrågor som syftar till reflektion kring sin egen verksamhet och i bokens sista del finns förslag på upplägg och arbetsgång för det kollegiala lärandet.

De upplägg som presenteras är bokcirkel, lesson study och elevfall: Bokcirkel är en modell för att tillsammans reflektera kring det vi läst utifrån vår praktik. Lesson study handlar läsa och bearbeta innehållet i boken och att gemensamt planerar, genomföra och analysera en undervisningsaktivitet. I boken finns också fem fiktiva elevfall med frågor som kan användas i kollegiala samtal kring elevers olika behov. Uppläggen kan genomföras vara för sig, men kan med fördel också kombineras. Bokcirkel kan exempelvis vara var bra som inledning till både lesson study och arbetet med elevfall. 

Varför fokus på studiestrategier? 

Av de de elever som påbörjar gymnasiet så tar drygt 70 procent examen inom fyra år. Genom att rusta alla elever med en verktygslåda fylld med olika studiestrategier kan vi både öka elevernas måluppfyllelse och självständighet. Undervisning i studiestrategier gynnar alla elever, men för elever som är i behov av stöd är det extra viktigt att få hjälp att utveckla studiestrategier för att på så sätt tillgodogöra sig stödet bättre. Eleverna behöver exempelvis utveckla strategier för att använda läs- och skrivhjälpmedel, planera, analysera, men också för vad de gör om fastnat på en uppgift och inte har en lärare till hands. I boken presenteras olika studiestrategier som är viktiga på gymnasiet. Till varje strategi finns konkreta övningar som kan göras med elever i undervisningen. Sammanlagt finns 47 övningar, med arbetsgång, vilket gör att de är lätta att komma igång med. Boken handlar om gymnasiet, men mycket av kan användas av lärare på både högstadiet och inom vuxenutbildningen. 

Torsdagen den 19 maj kommer jag hålla i ett webbinarium om studiestrategier och då kommer jag bla lyfta hur vi kan arbeta med kollegialt lärande utifrån studiestrategier. Målgruppen för webbinariet är specialpedagoger, speciallärare, lärare, elevhälsopersonal och skolledare med fokus på högstadie, gymnasium och vuxenutbildning.

För mer information och anmälan: Studiestrategier: För undervisning och lärande.

Vill du läsa gamla inlägg som lyfter vikten av studiestrategier och kollegialt lärande så kan du göra det här:

/ Diana, specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

Blogg: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Hemsida: https://www.studiestrategier.se/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet 😀

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år. Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.

3 reaktioner till “Kollegialt lärande: Vad vill ni arbeta med under nästa läsår?

Lämna ett svar